Maaseudun Säätiö sr

Tervetuloa kotisivuillemme!


Maaseudun Säätiö on rekisteröity vuonna 1950. Säätiön pitkä ja kunniakas historia on perustunut säätiön säännöissä vahvistetun tarkoituksen edistämiseen.


Maaseudun Säätiön tarkoituksena on ollut koko toimintansa ajan maaseudun yhteishengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen.


Tehtävä on edelleen tärkeä ja vastuullinen myös nykyajan Suomessa matkalla kohti 2020-lukua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi myönnämme maaseudun sivistyspyrkimysten tukemiseksi avustuksia asiaa palveleville järjestöille ja laitoksille.


Säätiön varoista myönnämme myös apurahoja maaseudun kyvykkäille henkilöille, ensi sijassa ammattiopiskelutoimintaa varten.